Aby wybrać swojego lekarza, pielęgniarkę i położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w Rejestracji Przychodni lub otworzycie korzystając z linku zamieszczonego poniżej. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ.
Deklaracje wyboru należy złożyć osobiście w Rejestracji Przychodni.

Deklaracje wyboru:

Deklaracje do pobrania:

Zmiana rozmiaru liter
Zmiana kontrastu