WAŻNE!

W dniach od 17.10.2022 w przychodni w Groszowicach przyjmuje                                          pielęgniarka w godzinach 8.00-15.00

Lekarz Sayed Yaoub

wtorek 9.00-17.00

Lekarz Elwira Jęczyńska

środa 8.00-10.00 

W pozostałe dni z porady lekarskiej można skorzystać w Przychodni

w Jedlni-Letnisku

 

UWAGA

ZOSTAŁY  URUCHOMIONE DODATKOWE TELEFONY DO OŚRODKA ZDROWIA W JEDLNI-LETNISKU

519 633 392

573 055 033

48 322 10 23

 

BADANIE USG 

PRZYCHODNIA OLSZTYŃSKA  33 tel. 566 566 001

oraz  w SP ZOZ Jedlnia-Letnisko 

od godz.15.30 w dniach

7.XII.2022

21.XII.2022

 

RACOWNIA ANALIZ LEKARSKICH CZYNNA OD 1 CZERWCA 2020

PONIEDZIAŁEK 7.00-9.00

CZWARTEK 7.00-9.00

 

URLOP

DR SYLWIA MICH-LACKOWSKA (ZL) 01.XI.2022-31.XI.2022

DR AGNIESZKA MIRONIAK 1-2.12.2022

DR ELWIRA JĘCZYŃSKA 28.11.2022

 

KOMUNIKAT

Przedłużenie recepty na leki stałe pacjenci mogą  zgłaszać  telefonicznie.

 

KOMUNIKAT

Przychodnia nie wykonuje badań do Poradni Medycyny Sportowej i Poradni Medycyny Pracy

KOMUNIKAT

Informacja o szczepieniach przeciwko COVID‑19? Bezpłatna całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień pod numerem 989  oraz

(22 62 62 989 – dla dzwoniących z zagranicy

oraz w SP ZOZ Jednia-Letnisko pod numerami telefonu 519-633-392  i 48 322-10-23

szczepimysie.pacjent.gov.pl lub  na stronie pacjent.gov.pl

Dla wszystkich zainteresowanych kontaktem z SP ZOZ w Jedlni-Letnisku drogą elektroniczną            e-mail  spzozjedlnialetnisko@wp.pl

 

KOMUNIKAT

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie obywatelom tego państwa, potrzebującym opieki medycznej zostanie udzielona pomoc w godzinach 8.00-18.00 a między 18 a 8 rano oraz w weekendy i święta, można wysłać po ukraińsku formularz zgłoszeniowy lub zadzwonić pod numer                 800 137 200.

Pomoc będzie udzielana obywatelom Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. 

 

Klauzula informacyjna RODO w związku ze zgłoszeniem swoich danych

w celu wykonania szczepienia przeciwko COVID-19

      1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

      Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni−Letnisko

      z siedzibą w (26-630) Jedlni−Letnisko, przy ul. Chopina 1

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@xyz.edu.pl
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a,b,i RODO w związku, z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w celu podejmowania czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi polegającej na przekazaniu poprzez email swoich danych w celu zaszczepienia się przeciwko COVID -19
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty uprawnione w tym NFZ, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
 5. Państwa dane osobowe o których mowa w pkt. 4 będą przechowywane nie dłużej niż do momentu zakończenia realizacji szczepień przeciwko COVID-19.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane nie posłużą nam do profilowania i podejmowania działań zautomatyzowanych.
 9. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z możliwości przeprowadzenia szczepienia przeciwko Covid-19 w naszej placówce.

 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH

W POCZEKALNI  SP ZOZ JEDLNIA LETNISKO

Drogi Pacjencie:

 1. Przygotuj się do wizyty. Zabierz posiadaną dokumentację medyczną.
 2. Na wizytę przyjdź 5 minut przed wyznaczonym terminem. Nie ma sensu przychodzenia wcześniej.
 3. Jeżeli to możliwe przyjdź bez osoby towarzyszącej
 4. Od razu po wejściu do przychodni POZ zdejmij odzież wierzchnią i zostaw we wskazanym miejscu.
 5. Rzeczy zbędne takie jak torby, plecaki, zakupy itp. zostaw w domu lub samochodzie
 6. Zaraz po wejściu do placówki zdezynfekuj ręce.
 7. W placówce używaj maseczek ochronnych .
 8. Podczas rejestracji zachowaj bezpieczny dystans minimum 1,5 m.
 9. W razie kaszlu lub potrzeby kichnięcia, zasłoń  twarz i ponownie zdezynfekuj dłonie.
 10. Podczas pobytu w placówce stosuj się  do instrukcji personelu medycznego.

 

PRACOWNIA REHABILITACJI 

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu  573055044

Każdy pacjent zgłaszający na zabiegi powinien :

 • zgłosić się o wyznaczonej godzinie
 • być wyposażony w maseczkę i rękawiczki ochronne
 • posiadać długopis oraz niezbędne do wykonania zabiegu : gazy, bandaż elastyczny, ręcznik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru liter
Zmiana kontrastu