Przychodnia Jedlnia Letnisko – SPZOZ

Uwaga! Rejestracja on-line została czasowo wyłączona. O ponownym uruchomieniu usługi poinformujemy odrębnym komunikatem.

Przychodnia Jedlnia Letnisko – SPZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko powstał w 1998 roku w wyniku restrukturyzacji Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Wiodącym celem naszej działalności jest zadowolenie pacjentów z jakości świadczonych przez nas usług medycznych.

Systematycznie modernizujemy placówkę oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Wykwalifikowani pracownicy zakładu  uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Oferujemy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji narządu ruchu oraz specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej

Zapraszamy do korzystania z usług naszej przychodni.

Przychodnia Jedlnia Letnisko

SPZOZ Jedlnia Letnisko

Poradnia Lekarza Rodzinnego Jedlnia Letnisko

Zmiana rozmiaru liter
Zmiana kontrastu