PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ RADOM ŻEROMSKIEGO 31

Informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  w Jedlni-Letnisku              nr LXIII/353/2022 z dnia 26.08.2022r, poprzedzonej pozytywną opinią Rady Społecznej, z dniem 30.11.2022,  SP ZOZ w Jedlni-Letnisku  zaprzestaje świadczyć usługi medyczne w filii w Radomiu, przy ul. Żeromskiego 31.

Jednocześnie informuję, że od dnia 17.10.2022 filia SP ZOZ w Radomiu, zawiesza świadczenie usług medycznych.

Wszystkim pacjentom zarejestrowanym w filii w Radomiu zapewnimy opiekę medyczną w placówce         SP ZOZ w Jedlni-Letnisku oraz w Groszowicach.

Tel. do Przychodni w Groszowicach  515-828-301

Tel. do Przychodni w Jedlni-Letnisku 48 322-10-23

oraz

519-633-392

573-055-033

Ksero dokumentacji medycznej można odebrać w przychodni w Groszowicach 117  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zmiana rozmiaru liter
Zmiana kontrastu