Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

26-630 Jedlnia Letnisko

ul. Chopina 1

tel. 48 322 10 23 (Fax)

tel.  kom.  573 055 033

e-mail: spzozjedlnia@wp.pl

Poradnia Medycyny Rodzinnej

26-600 Radom

ul.  Żeromskiego 31

tel. 48 362 89 47 (Fax)

e-mail: spzozradom@wp.pl

Poradnia Lekarza Rodzinnego

26-630 Groszowice 114

tel. 507 432 876

e-mail: spzozjedlnia@wp.pl

Zmiana rozmiaru liter
Zmiana kontrastu