Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

26-630 Jedlnia Letnisko

ul. Chopina 1

tel. 48 322 10 23 (Fax)

tel.  kom. 573 055 033

tel. kom. 519 633 392

tel. kom. 507 432 876

e-mail: spzozjedlnia@wp.pl

Poradnia Medycyny Rodzinnej

26-600 Radom

ul.  Żeromskiego 31

tel. 48 362 89 47 (Fax)

tel. kom. 573 055 022

e-mail: spzozradom@wp.pl

Poradnia Lekarza Rodzinnego

26-630 Groszowice 114

e-mail: spzozjedlnia@wp.pl

Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu

26-630 Jedlnia Letnisko

ul. Chopina 1

tel. 48 322 10 23 (Fax)

tel. kom. 573 055 044 

 

Zmiana rozmiaru liter
Zmiana kontrastu