Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

26-630 Jedlnia Letnisko

ul. Chopina 1

tel. 48 322 10 23 (Fax)

tel.  573 055 033

tel. 519 633 392

e-mail: spzozjedlnia@wp.pl

Poradnia Lekarza Rodzinnego

26-630 Groszowice 114

e-mail: spzozjedlnia@wp.pl

tel. 515 828 301

Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu

26-630 Jedlnia Letnisko

ul. Chopina 1

tel. 48 322 10 23 (Fax)

tel. 573 055 044 

Poradnia Ginekologiczo-Położnicza

tel. 515 456 129

 

 

Zmiana rozmiaru liter
Zmiana kontrastu