Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko powstał w 1998 roku w wyniku restrukturyzacji Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Wiodącym celem naszej działalności jest zadowolenie pacjentów z jakości świadczonych przez nas usług medycznych.

Systematycznie modernizujemy placówkę oraz wyposażamy w sprzęt i aparaturę medyczną. Wykwalifikowani pracownicy zakładu  uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Oferujemy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji narządu ruchu oraz specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej.       

                          STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  • Modelowa Praktyka Lekarza Rodzinnego w Jedlni Letnisko ul. Chopina                                                                                                                   
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego w Groszowicach 114
  • Poradnia Medycyny Rodzinnej w Radomiu ul. Żeromskiego 31
  • Specjalistyczna Poradnia Ginekologiczno-Położnicza w Jedlni Letnisko ul. Chopina 1
  • Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu w Jedlni Letnisko ul. Chopina 1

 

Zapraszamy do korzystania z usług naszej przychodni.

Przychodnia Jedlnia Letnisko

SPZOZ Jedlnia Letnisko

Poradnia Lekarza Rodzinnego Jedlnia Letnisko

Zmiana rozmiaru liter
Zmiana kontrastu