Category Archives: Uncategorized

„Usprawnienie obsługi zdrowotnej pacjentów 3 podmiotów służby zdrowia, działających na terenie miasta Radomia i okolic poprzez kompleksową informatyzację„ 

Nr RPMA.02.01.01-14-2768/15

Cel projektu: Usprawnienie obsługi Pacjenta u wnioskodawcy i partnerów poprzez kompleksową informatyzację obejmującą: wdrożenie 
i uruchomienie eksploatacyjne zintegrowanego oprogramowania w zakresie pełnej obsługi pacjenta, realizacji podstawowych 
i specjalistycznych świadczeń medycznych, prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązująca ustawą 
„O systemie informacji w służbie zdrowia” oraz obowiązującej sprawozdawczości i zakup infrastruktury sprzętowej.

Planowane efekty: Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz stopniowy proces wyrównywania ich dostępności w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej jak również poprawę warunków w jakich świadczone będą usługi medyczne na terenie Radomia i okolic. Zakupione oprogramowanie i sprzęt komputerowy pozwoli na usprawnienie i poprawę jakości obsługi pacjentów.

Beneficjent: NOVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 26-600 Radom, ul. A. Struga 60/ACM

Partnerzy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko, 26 – 630 Jedlnia Letnisko, ul. Chopina 1

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „PLANTY” Sp. z o.o., 26 – 600 Radom, ul. 1905 Roku 20

Wartość projektu ogółem:  978 084,99 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 782 467,99 PLN

RODO

Drogi Pacjencie,
zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
Administrator  Pana/Pani Danych Osobowych 
Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko
Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane kontaktowe do inspektora Ochrony Danych:
Artur Kacprzak
tel. 693626386
DPAG Sp. z o.o.
ul. Biedronki 68
02-959 Warszawa
biuro@xyz.edu.pl

PODSTAWY PRAWNE I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Art. 6 ust. 1 ppkt. c-d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych,

 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

ODBIORCA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Pan/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM  DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pan/i prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych,

 • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • przenoszenia swoich danych (o ile w danym przypadku przysługuje),

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • wniesienia sprzeciwu,

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski w sprawie realizacji Pan/i praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych,

 • listownie na adres naszej placówki.

WNIESIENIE SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, że Pana/i dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Pan/i od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ W GROSZOWICACH

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ W GROSZOWICACH   

   Usługi lekarza i pielęgniarki POZ dostępne są od poniedziałku do piątku.

 • Gabinet lekarza rodzinnego- zapisy na wizyty lekarskie prowadzone są: na stronie internetowej (zakładka “Rejestracja on-line”), osobiście w rejestracji lub telefonicznie pod nr tel. 515 828 301
 • Gabinet zabiegowy- Ekg, zabiegi pielęgniarskie, szczepienia ochronne, pomiar poziomu cukru we krwi
 • Gabinet pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej- usługi pielęgniarskie w domu pacjenta realizowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty
 • Personel medyczny

LEKARZE

 • Waldemar Przybyłowicz- specjalista medycyny rodzinnej, internista
 • Elwira Jęczyńska- specjalista medycyny rodzinnej

PIELĘGNIARKI GABINETU POZ

 •  specjalista pielęgniarstwa Joanna Kózka
 • lic. pielęgniarstwa Marianna Wosztyl

PIELĘGNIARKA RODZINNA

 • specjalista pielęgniarstwa Małgorzata Bąk

POŁOŻNA RODZINNA

 • Anna Walczak- specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

PLAN PRACY

LEKARZE:PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Waldemar Przybyłowicz
Elwira Jęczyńska

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ W RADOMIU

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ RADOM ŻEROMSKIEGO 31

Usługi lekarza i pielęgniarki POZ dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00

tel. kontaktowy (48) 362-89-47

tel. kontaktowy pielęgniarka środowiskowa 573-055-022

 • Gabinet lekarza rodzinnego- zapisy na wizyty lekarskie prowadzone są osobiście w rejestracji lub telefonicznie pod nr tel. 48 362-89-47
 • Gabinet zabiegowy- Ekg, zabiegi pielęgniarskie, szczepienia ochronne, pomiar poziomu cukru we krwi
 • Gabinet pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej- usługi pielęgniarskie w domu pacjenta realizowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty
 • Badania laboratoryjne wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-9.30 oraz 16.00-17.00 a także w soboty 8.00-9.00 w Pracowni Analiz Medycznych w Radomiu ul. Struga 19/21 tel. 48 363-45-66
 • Personel medyczny

LEKARZE

 • Waldemar Przybyłowicz- specjalista medycyny rodzinnej, internista
 • Elwira Jęczyńska- specjalista medycyny rodzinnej
 • Ayoub Sayed – lekarz pediatra

PIELĘGNIARKI GABINETU POZ

 • lic. pielęgniarstwa Zofia Wosztyl

PIELĘGNIARKA RODZINNA

 • specjalista pielęgniarstwa Małgorzata Bąk

POŁOŻNA RODZINNA

 • Anna Walczak- specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

PLAN PRACY

LEKARZE:PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Waldemar Przybyłowicz8.30-13.30
13.30-14.30(wizyty domowe)
Ayoub Sayed8.30-13.00
12.00-13.00(wizyty domowe)
8.30-13.00
15.00-17.00
13.00-15.00(wizyty domowe)
8.30-13.00
14.00-16.00
13.00-14.00(wizyty domowe)
Elwira Jęczyńska8.30-14.30
14.30-15.30(Wizyty domowe)

Wizyty domowe

LEKARZE: wizyty dom.
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Ayoub Sayed13.00-14.0013.00-14.00
Waldemar Przybyłowicz13.30-14.30

SPECJALISTYCZNA PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA W JEDLNI LETNISKO

SPECJALISTYCZNA PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
W JEDLNI LETNISKO

PERSONEL MEDYCZNY

LEKARZ

 • Andrzej Choroś- specjalista ginekolog- położnik- II stopień specjalizacji
 • Paulina Kocur-Jakubik – specjalista  ginekolog-położnik

POŁOŻNA

 •  Anna Walczak- specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY– oferujemy procedury położniczo-ginekologiczne w ramach umowy z NFZ

Badanie USG narządu rodnego oraz badanie cytologiczne szyjki macicy wykonujemy na miejscu

GABINET POŁOŻNEJ

Zapisy na wizyty do lekarza ginekologa prowadzone są przez położną (osobiście, telefonicznie lub na stronie internetowej-zakładka “Rejestracja on-line”)  Kontakt pod nr tel. 48 322-10-23                            lub tel. 515 456 129

PORADNIA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU W JEDLNI LETNISKO

SPECJALISTYCZNA PORADNIA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
W JEDLNI LETNISKO

Oferujemy- usługi z zakresu elektrolecznictwa, leczenie polem elektromagnetycznym, różne formy usprawnienia ruchowego (kinezyterapię) oraz światłolecznictwo, ciepłolecznictwo, laseroterapię, krioterapię, wodolecznictwo i ultradźwięki.

Uwaga:

Krótkie terminy oczekiwania na wizytę.

FIZJOTERAPEUCI

 • mgr Agata Ociepa
 • mgr Marcin Wójcik
 • lic. rehabilitacji Marta Chodelska – technik masażysta
 • mgr Agnieszka Tomaszewska

Godziny Pracy Poradni Rehabilitacji:

Agata Ociepa

Agnieszka Tomaszewska

Pon. – Pt. : 8.30 – 16.00

Marcin Wójcik

Pon. – Czw.: 15.30 – 18.30

tel. 573-055-044

DSC_0037 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0042DSC_0043

Poradnia Rodzinna Jedlnia Letnisko

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

Usługi lekarza i pielęgniarki POZ dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

 • Gabinet lekarza rodzinnego- zapisy na wizyty lekarskie prowadzone są: na stronie internetowej (zakładka “Rejestracja on-line”), osobiście w rejestracji lub telefonicznie tel. 48 322-10-23 lub tel. 573 055 033 lub tel. 519 633 392
 • Gabinet zabiegowy- Ekg, zabiegi pielęgniarskie
 • Punkt szczepień
 • Gabinet pielęgniarek środowiskowych- usługi pielęgniarskie w domu pacjenta realizowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty
 • Gabinet pielęgniarek nauczania i wychowania (higiena szkolna)
 • Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach 7.00-9.00

Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-9.30 oraz 16.00-17.00 a także w soboty 8.00-9.00 w Pracowni Analiz Medycznych w Radomiu ul. Struga 19/21 tel. 48 363-45-66

PERSONEL MEDYCZNY

LEKARZE

 • Waldemar Przybyłowicz- specjalista medycyny rodzinnej, internista
 • Elwira Jęczyńska- specjalista medycyny rodzinnej
 • Sylwia Mich Lackowska- specjalista chorób wewnętrznych
 • Ayoub Sayed -pediatra, lekarz rodzinny
 • Robert Gałęzia- specjalista medycyny rodzinnej
 • Agnieszka Mironiak-pediatra
 • Małgorzata Sztuk- specjalista medycyny rodzinnej
 • Mirosław Popiołek specjalista chorób wewnętrznych
 • Małgorzata Płachta specjalista medycyny rodzinnej

PIELĘGNIARKI RODZINNE:

 • lic. pielęgniarstwa Zofia Kuna
 • mgr pielęgniarstwa Monika Kaleta

PIELĘGNIARKA GABINETU ZABIEGOWEGO

 • mgr pielęgniarstwa Monika Kaleta
 • mgr pielęgniarstwa Agnieszka Winiarz

PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

 • specjalista pielęgniarstwa Joanna Kózka
 • lic. pielęgniarstwa Irena Stompór
 • pielęgniarka dyplomowana Grażyna Deja

POŁOŻNA RODZINNA

 •  Anna Walczak- specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

REJESTRATORKI MEDYCZNE

 • Agnieszka Ćwiklińska-koordynator rejestracji
 • Martyna Chlebowska
 • Aneta Jaworska

PLAN PRACY

LEKARZE:PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Waldemar Przybyłowicz8.00-11.008.00-10.008.00-10.008.00-10.00
Mirosłąw Popiołek 8.00-14.00
16.00-18.00
Robert Gałęzia8.00-13.008.00-14.008.00-14.00
Małgorzata Płachta13.45-18.0013.45-18.00
Agnieszka Mironiak8.00-14.308.00-14.308.00-14.30
13.00-17.008.00-14.30
Elwira Jęczyńska8.00-15.359.30-14.008.00-15.3510.00-15;35
Małgorzata Sztuk13.00-17.008.00-13.008.00-13.00
1

WIZYTY DOMOWE

LEKARZE:PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Waldemar Przybyłowicz10.00-11.0010.00-12.0010.00-11.30

Zmiana rozmiaru liter
Zmiana kontrastu