Category Archives: Uncategorized

„Usprawnienie obsługi zdrowotnej pacjentów 3 podmiotów służby zdrowia, działających na terenie miasta Radomia i okolic poprzez kompleksową informatyzację„ 

Nr RPMA.02.01.01-14-2768/15

Cel projektu: Usprawnienie obsługi Pacjenta u wnioskodawcy i partnerów poprzez kompleksową informatyzację obejmującą: wdrożenie 
i uruchomienie eksploatacyjne zintegrowanego oprogramowania w zakresie pełnej obsługi pacjenta, realizacji podstawowych 
i specjalistycznych świadczeń medycznych, prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązująca ustawą 
„O systemie informacji w służbie zdrowia” oraz obowiązującej sprawozdawczości i zakup infrastruktury sprzętowej.

Planowane efekty: Poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz stopniowy proces wyrównywania ich dostępności w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej jak również poprawę warunków w jakich świadczone będą usługi medyczne na terenie Radomia i okolic. Zakupione oprogramowanie i sprzęt komputerowy pozwoli na usprawnienie i poprawę jakości obsługi pacjentów.

Beneficjent: NOVIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 26-600 Radom, ul. A. Struga 60/ACM

Partnerzy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko, 26 – 630 Jedlnia Letnisko, ul. Chopina 1

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „PLANTY” Sp. z o.o., 26 – 600 Radom, ul. 1905 Roku 20

Wartość projektu ogółem:  978 084,99 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 782 467,99 PLN

RODO

Drogi Pacjencie,
zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
Administratorem  Pana/Pani Danych Osobowych  jest:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni-Letnisku
Inspektor Ochrony Danych
Artur Kacprzak
Dane kontaktowe do inspektora Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych
XYZ Doradztwo Usługi Szkolenia
26-900 Janów
ul. Makowa 28
NIP:796 107 05 83
tel. 693 626 386
Mail.: biuro@xyz.edu.pl
Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

PODSTAWY PRAWNE I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedlni Letnisko

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Art. 6 ust. 1 ppkt. c-d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych,

 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

ODBIORCA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Pan/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM  DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pan/i prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych,

 • zażądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • przenoszenia swoich danych (o ile w danym przypadku przysługuje),

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • wniesienia sprzeciwu,

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski w sprawie realizacji Pan/i praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Administratora Danych Osobowych,

 • listownie na adres naszej placówki.

WNIESIENIE SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przekonania, że Pana/i dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Pan/i od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Organem nadzorczym w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ W GROSZOWICACH

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ W GROSZOWICACH   

   Usługi lekarza i pielęgniarki POZ dostępne są od poniedziałku do piątku.

 • Gabinet lekarza rodzinnego- zapisy na wizyty lekarskie prowadzone są osobiście w rejestracji lub telefonicznie pod nr tel. 515 828 301
 • Gabinet zabiegowy- Ekg, zabiegi pielęgniarskie, szczepienia ochronne, pomiar poziomu cukru we krwi
 • Gabinet pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej- usługi pielęgniarskie w domu pacjenta realizowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty
 • Pracownia analiz lekarskich
 • Personel medyczny

LEKARZE

 • Sayed Ayoub-pediatra
 • Elwira Jęczyńska- specjalista medycyny rodzinnej
 • Małgorzata Płachta -pediatra, lek. medycyny rodzinnej
 • Antoni Sokalski – dr n. med. internista, nefrolog, endokrynolog

PIELĘGNIARKI GABINETU POZ

 •  specjalista pielęgniarstwa Joanna Kózka

PIELĘGNIARKA RODZINNA

 • specjalista pielęgniarstwa Małgorzata Bąk

POŁOŻNA RODZINNA

 • Anna Walczak- specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

PLAN PRACY

LEKARZE:PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Małgorzata Płachta8.00-12.00
Elwira Jęczyńska8.00-14.008.00-10.008.00-10.00
Sayed Ayoub
Antoni Sokalski14.30-18.00

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ W RADOMIU

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ RADOM ŻEROMSKIEGO 31

Informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  w Jedlni-Letnisku              nr LXIII/353/2022 z dnia 26.08.2022r, poprzedzonej pozytywną opinią Rady Społecznej, z dniem 30.11.2022,  SP ZOZ w Jedlni-Letnisku  zaprzestaje świadczyć usługi medyczne w filii w Radomiu, przy ul. Żeromskiego 31.

Jednocześnie informuję, że od dnia 17.10.2022 filia SP ZOZ w Radomiu, zawiesza świadczenie usług medycznych.

Wszystkim pacjentom zarejestrowanym w filii w Radomiu zapewnimy opiekę medyczną w placówce         SP ZOZ w Jedlni-Letnisku oraz w Groszowicach.

Tel. do Przychodni w Groszowicach  515-828-301

Tel. do Przychodni w Jedlni-Letnisku 48 322-10-23

oraz

519-633-392

573-055-033

Ksero dokumentacji medycznej można odebrać w przychodni w Groszowicach 117  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

SPECJALISTYCZNA PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA W JEDLNI LETNISKO

SPECJALISTYCZNA PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
W JEDLNI LETNISKO

PERSONEL MEDYCZNY

LEKARZ

 • Andrzej Choroś- specjalista ginekolog- położnik- II stopień specjalizacji
 • Paulina Kocur-Jakubik – specjalista  ginekolog-położnik

POŁOŻNA

 •  Anna Walczak- specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY– oferujemy procedury położniczo-ginekologiczne w ramach umowy z NFZ

Badanie USG narządu rodnego oraz badanie cytologiczne szyjki macicy wykonujemy na miejscu

GABINET POŁOŻNEJ

Zapisy na wizyty do lekarza ginekologa prowadzone są przez położną osobiście lub telefonicznie          nr tel. 48 322-10-23           lub tel. 515 456 129

PORADNIA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU W JEDLNI LETNISKO

SPECJALISTYCZNA PORADNIA REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU
W JEDLNI LETNISKO

Oferujemy- usługi z zakresu elektrolecznictwa, leczenie polem elektromagnetycznym, różne formy usprawnienia ruchowego (kinezyterapię) oraz światłolecznictwo, ciepłolecznictwo, laseroterapię, krioterapię, wodolecznictwo i ultradźwięki.

Uwaga:

Krótkie terminy oczekiwania na wizytę.

FIZJOTERAPEUCI

 • mgr Agata Ociepa
 • mgr Marcin Wójcik
 • lic. rehabilitacji Marta Chodelska – technik masażysta
 • mgr Agnieszka Tomaszewska

Godziny Pracy Poradni Rehabilitacji:

Agata Ociepa

Agnieszka Tomaszewska

Pon. – Pt. : 8.30 – 16.00

Marcin Wójcik

Pon. – Czw.: 15.30 – 18.30

tel. 573-055-044

Każdy pacjent zgłaszający na zabiegi powinien :

 • zgłosić się o wyznaczonej godzinie
 • być wyposażony w maseczkę i rękawiczki ochronne
 • posiadać długopis oraz niezbędne do wykonania zabiegu : gazy, bandaż elastyczny, ręcznik.

DSC_0037 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0042DSC_0043

Poradnia Rodzinna Jedlnia Letnisko

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

Usługi lekarza i pielęgniarki POZ dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00

 • Gabinet lekarza rodzinnego- zapisy na wizyty lekarskie prowadzone są: na stronie internetowej (zakładka “Rejestracja on-line”), osobiście w rejestracji lub telefonicznie tel. 48 322-10-23 lub tel. 573 055 033 lub tel. 519 633 392
 • Gabinet zabiegowy- Ekg, zabiegi pielęgniarskie
 • Punkt szczepień
 • Gabinet pielęgniarek środowiskowych- usługi pielęgniarskie w domu pacjenta realizowane są po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty
 • Gabinet pielęgniarek nauczania i wychowania (higiena szkolna)
 • Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach 7.00-9.00

Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-9.30 oraz 16.00-17.00 a także w soboty 8.00-9.00 w Pracowni Analiz Medycznych w Radomiu ul. Struga 19/21 tel. 48 363-45-66

PERSONEL MEDYCZNY

LEKARZE

 • Waldemar Przybyłowicz- specjalista medycyny rodzinnej, internista
 • Elwira Jęczyńska- specjalista medycyny rodzinnej
 • Sylwia Mich – specjalista chorób wewnętrznych
 • Ayoub Sayed -pediatra, lekarz rodzinny
 • Robert Gałęzia- specjalista medycyny rodzinnej
 • Agnieszka Mironiak-pediatra
 • Małgorzata Sztuk- specjalista medycyny rodzinnej
 • Mirosław Popiołek- specjalista chorób wewnętrznych
 • Małgorzata Płachta- specjalista medycyny rodzinnej
 • Ilona Pysiak-lekarz
 • Antoni Sokalski-dr n. med.  internista, nefrolog, endokrynolog

PIELĘGNIARKI RODZINNE:

 • lic. pielęgniarstwa Zofia Kuna
 • mgr pielęgniarstwa Monika Kaleta

PIELĘGNIARKA GABINETU ZABIEGOWEGO

 • mgr pielęgniarstwa Monika Kaleta
 • mgr pielęgniarstwa Agnieszka Winiarz
 • lic. pielęgniarstwa Marianna Wosztyl

PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

 • specjalista pielęgniarstwa Joanna Kózka
 • lic. pielęgniarstwa Irena Stompór
 • pielęgniarka dyplomowana Grażyna Deja

POŁOŻNA RODZINNA

 •  Anna Walczak- specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

REJESTRATORKI MEDYCZNE

 • Agnieszka Ćwiklińska-koordynator rejestracji
 • Martyna Chlebowska
 • Aneta Jaworska
 • Ewa Malik

PLAN PRACY

LEKARZE:PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Waldemar Przybyłowicz8.00-14.008.00-12.00
Mirosłąw Popiołek 15.00-18.008.00-14.00
16.00-18.00
Robert Gałęzia8.00-13.008.00-13.008.00-14.00
Małgorzata Płachta14.00-18.0014.00-18.00
Liana Zavorotna12.00-18.008.00-14.008.00-14.008.00-14.008.00-14.00
Elwira Jęczyńska8.00-14.008.00-14.0010.30-14.0010.30-14.00
Małgorzata Sztuk12.00-18.008.30-14.008.30-13.30
Katarzyna Woźniak14.30-17.30
Antoni Sokalski14.30-18.00
Sylwia Mich12.00-18.00

WIZYTY DOMOWE

LEKARZE:PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Elwira Jęczyńska
Sylwia Mich12.00-13.0012.00-13.0012.00-13.0012.00-13.0012.13.00
Waldemar Przybyłowicz

Zmiana rozmiaru liter
Zmiana kontrastu